Vígh Éva: Természeted az arcodon 2. - A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig - Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban

Ár: 4.500 Ft
Leírás

Vígh Éva „Természeted az arcodon" Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban című kötete - a Szegedi Tudo­mányegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó művelődés­történeti kutatásokba illeszkedően - az Ikonológia és Műértelmezés sorozat részeként a fiziognómiai irodalom történetének a bemutatására vállalkozik. A kötet két része több mint repre­zentatív összefoglalás; átfogó, hiteles képet nyújt egy több évezredes európai kulturális hagyományról. Az első kötetet, a téma részletes tudománytörténeti ismertetését tökéletesen ki­egészíti a második kötet, amely a fiziognómiai irodalom leg­jelentősebb forrásainak közlése, valamint a fiziognómiai témájú szakirodalom tanulmányaiból történő válogatás. Az olvasó en­nek köszönhetően széles körben tájékozódhat erről az ókori eredetű, sajátos kultúrtörténeti hagyatékról, amely a XVIII. századig számos művészeti ágban, tudományban is éreztette hatását.

Alap információ
Termék kódja: AD638

Elérhetőség

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Reviczky u. 4. 3. em. 309.
Budapest
1088
+36-1-483-2935 hermeneutika.btk@kre.hu Admin: Varga Webkiadó https://vawe.hu
vargaijanos@gmail.com