IKONOLÓGIA ÉS MŰÉRTELMEZÉS 1. - AZ IKONOLÓGIA ELMÉLETE - Szöveggyűjtemény az irodalom és a képzőművészet szimbolizmusáról

Ár: 1.800 Ft
Leírás

A kötet a nemzetközi ikonológiai kutatások félévszázados múltra visszatekintő jelenét igyekszik bemutatni, s kizárólag olyan tanulmányokat közöl, amelyek eleddig nem jelentek meg magyar nyelven. A válogatást a szegedi bölcsészkaron működő csoport (Balázs Mihály, Fabiny Tibor, Pál József, Szőnyi György Endre, Szorényi László) végezte el, szándéka szerint átfogó képet adva e nálunk még alig ismert tudományág legfontosabb elméleti területeiről, felhasználási lehetősé­geiről.

Alap információ
Termék kódja: AD634

Elérhetőség

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Reviczky u. 4. 3. em. 309.
Budapest
1088
+36-1-483-2935 hermeneutika.btk@kre.hu Admin: Varga Webkiadó https://vawe.hu
vargaijanos@gmail.com