Felebarát vagy embertárs? Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

Akciós ajánlat
Eredeti ár: 2.300 Ft
Ár: 1.900 Ft
Leírás

Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József szerk.

Budapest, 2014

2013. április 2–3. között rendezett Bibliafordítások a mai Magyarországon cím­mel konferenciát szervezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittu­do­mányi Kara, a Magyar Bibliatársulat és a Hermeneutikai Kutatóközpont.

A konferencia célja a mai Magyarországon használatban lévő bibliafordítások áttekintése a különböző felekezetek szempontrendszereinek megismerése volt. A szervezők arra tö­re­kedtek, hogy az egyes bibliafordításokat olyanok mutassák be, akik vagy egy felekezet, vagy a bibliafordítás elkészítőinek és kiadóinak képviseletében hitelt érdemlő módon tudtak megszólalni a témában. 

A szerkesztők előszava

Fabiny Tibor: Felebarát vagy embertárs – gerjedező vagy lángoló szív?

1. A zsidó Biblia magyarul

Balogh Katalin – Zsengellér József: Az IMIT-fordítás

Köves Slomó: A Tanach fordításai és az IMIT-fordítás

2. A Károli-Biblia és mai változatai

Zsengellér József: Az 1908-as „Károli-Biblia”

Szabó Zoltán: Bibliaolvasás és bibliafordítások a nazarénus történelemben

Horváth Orsolya: Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség

Győri Tamás József: Az újonnan revideált Károliról

Ruff Tibor: A Patmos-Biblia

3. Római katolikus és ortodox bibliafordítások

Jelenits István: Katolikus bibliafordítás a második vatikáni zsinat után

Tarjányi Béla: Káldi-Neovulgata bibliafordítás

Dejcsics Konrád: „Isten szava: lélek és élet” – A Békés-Dalos-féle Újszövetség-fordításról

Kiss Etele: Az ortodoxok szentíráshasználata Magyarországon

4. Mai protestáns bibliafordítások

Karasszon István: A Magyar Bibliatanács 1975-ben megjelent új bibliafordítása

Pecsuk Ottó: Az 1975-ös protestáns új fordítás 2014-es revíziója

Tunyogi lehel: Kecskeméthy István bibliafordítása

5. Újabb mai fordítások és kísérletek

Szalai András: A jehova Tanúi „Új világ”-fordítása

Ruff Tibor: A Szent Pál Akadémián készülő Újszövetség-fordítás

Szőcs Zoltán: Az egyszerű fordítású (EFO)Biblia

Függelék: Tizenkét párhuzamos szöveg

Alap információ
Készleten lévő darabszám: 7
Megtakarítás: 400 Ft (17%)
Termék kódja: AD353

Elérhetőség

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Reviczky u. 4. 3. em. 309.
Budapest
1088
+36-1-483-2935 hermeneutika.btk@kre.hu Admin: Varga Webkiadó https://vawe.hu
vargaijanos@gmail.com