Magyar Luther könyvek

Akciós ajánlat
  Magyar Luther Könyvek 3. Wiczián Dezső: Luther mint professzor Budapest, 1996   Jelen tanulmány csupán szerény kísérlet és kezdet óhajt lenni ebben az irányban. Luther egyetemi előadásairól s azoknak fennmaradt emlékeiről akar áttekintést nyújtani s ezen az alapon néhány, főleg Luther első előadásaival kapcsolatos problémáról. Luther egyetemi tanári voltát ugyanis reformátori...
Ár: 400 Ft (800 Ft)
Akciós ajánlat
  Magyar Luther Könyvek 9. Percze Sándor – Szakács Tamás – Tubán József: A kereszt teológiája és a lelkigondozó szolgálata   A magát a kereszt gyalázatára adó Isten halálosan mély, de halálon is győztes szeretetére van szüksége minden, bűneivel, szenvedéssel, betegséggel, bajjal, gonddal, halálfélelemmel viaskodó embernek. És éppen így lesz Isten akarata szerint való a mi lelkigondozói...
Ár: 700 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Magyar Luther Könyvek 10. Gerhard O. Forde: Ki a kereszt teológusa? Gondolatok Luther Heidelbergi Disputációjáról   A szerző a Heidelbergi Disputáció (1518) téziseinek részletes magyarázata során mutatja be és ütközteti a teologizálás kétféle módját: a dicsőség teológusának és a kereszt teológusának gondolkodását. Luther egykori drámai teológiája, a dicsőség teológusa megpróbál...
Ár: 700 Ft (1.000 Ft)
Akciós ajánlat
  Magyar Luther Könyvek 11. Luther Márton: A szolgai akarat 1525   Erasmus és Luther, a humanizmus és a reformáció két legjelentősebb alakjának 480 évvel ezelőtti vitája mindmáig érdeklődést kelt. Bizonyítja ezt a tény, hogy a vitázó felek iratai a közelmúltban már magyarul is megjelentek. Erasmus A szabad döntésről (De libero arbitrio diatribe) szóló írásának (1524) első teljes...
Ár: 1.500 Ft (2.000 Ft)

Elérhetőség

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány Reviczky u. 4. 3. em. 309.
Budapest
1088
+36-1-483-2935 hermeneutika.btk@kre.hu Admin: Varga Webkiadó https://vawe.hu
vargaijanos@gmail.com